Kvalitet & miljö

CBL har ett verksamhetssystem enligt ISO 9001.

Kvalitetspolicy

CBL skall vara en underleverantör som är känd och anlitad för sin goda kvalitet.

Vi skall leverera produkter i rätt antal, med rätt kvalitet och till rätt pris i rätt tid.

Vi skall i våra mål sträva efter ständiga förbättringar, och kvalitetsarbetet skall bedrivas utifrån mottot ”Rätt från början”, vilket innebär att vi skall planera och styra fram rätt kvalitet från den första till den sista kvalitetspåverkande aktiviteten i företaget.

Vi har alla ansvar för kvaliteten, och personalens engagemang i kombination med våra dokumenterade kvalitetsrutiner och instruktioner skall säkerställa vår kvalitet.